Historia


1907

6 lipca powstanie fabryki.

1914

Zahamowanie rozwoju fabryki, Olkusz pod okupacją austriacką.

1915

Wzrost zamówień na potrzeby armii, ożywienie produkcji.

1922

Polskie władze państwowe przejęły w zarząd olkuską fabrykę, zmieniono statut działania przedsiębiorstwa i jego nazwę na – “Olkusz” Fabryka Naczyń Emaliowanych S.A. w Olkuszu.

1926

Modernizacja fabryki, wyroby eksportowano do Łotwy, Turcji,Estonii, Syrii, Grecji, Meksyku, Kanady, Argentyny, Wenezueli,Gwatemali, Egiptu, Abisynii i krajów Afryki Północnej.

1948

26 czerwca firma “Olkusz” Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych z siedzibą w Olkuszu.

1948

Październik – Zakłady Przemysłu Metalowego “Polmet” Sp. z o.o. – producent naczyń aluminiowych – zostały przejęte przez OFNE.

1958

Sierpień – pożar w wyniku którego spłonęła 1/4 powierzchni produkcyjnej.

1965

Od tego roku zaczyna się intensywna rozbudowa i modernizacja zakładu. Kolejno oddane zostają do użytku wydziały wyrobów lakierowanych, wyrobów aluminiowych i teflonowych, wanien tłoczonych i zlewozmywaków emaliowanych oraz wydział narzędziowy. Wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków i budynek administracyjny.

1992

1 kwietnia – przedsiębiorstwo państwowe: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Olkuszu.

1993

18 sierpnia – Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” S.A. została włączona do Programu Powszechnej Prywatyzacji poprzez Narodowe Fundusze Inwestycyjne w tzw. I transzy.

1995

12 września – w wyniku procesu alokacji akcje spółki zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pakiet wiodący objął VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.

2005

Nowoczesna prywatna firma o zróżnicowanym asortymencie produkcji, specjalizująca się w wytwarzaniu wanien, brodzików i zlewozmywaków emaliowanych. Widoczny jest permanentny wzrost udziału naszego produktu na rynku krajowym, wschodnim a także na rynku europejskim.

Pierwsze 10-lecie naszego wieku zastało niegdyś królewskie miasto Olkusz, słynące srebrem i ołowiem, w stanie regresu gospodarczego. Nadmiar taniej siły roboczej sprawił, że Olkusz stał się idealnym miejscem do lokalizacji fabryki emalierskiej.

I tak, 6 lipca 1907 roku, powstała nasza fabryka. Władze rosyjskie zatwierdziły i zarejestrowały ją jako Akcyjne Towarzystwo Tłocznych i Emaliowanych Wyrobów “Westen”. Głównym akcjonariuszem i pierwszym dyrektorem zakładu był wiedeński przemysłowiec Peter Westen. Mała fabryka stopniowo rozrastała się w duży zakład produkcyjny.

Niemal równocześnie z uruchomieniem fabryki olkuskiej utworzono filię w Wolbromiu, która w 1912 roku stała się samodzielną fabryką. Wybuch I wojny światowej przerwał okres intensywnej rozbudowy fabryki. Po odwrocie Rosjan Olkusz znalazł się pod okupacją austriacką. Odcięcie od dotychczasowych rynków zbytu, a także warunki wojenne spowodowały zupełne zaprzestanie produkcji. Dopiero przesunięcie się frontu na wschód za Wisłę w 1915 i 1916 roku oraz wzrost zamówień na potrzeby armii ożywiły produkcję fabryki. Po uformowaniu się niepodległego państwa polskiego władze państwowe przejęły w zarząd Olkuską Fabrykę, a w 1922 roku zmieniono statut działania przedsiębiorstwa i jego nazwę na: “Olkusz” Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna w Olkuszu. Część akcji zatrzymało państwo, pozostałe otrzymały polskie banki i rodzina Westenów. Przez cały czas fabryka borykała się z dużymi problemami surowcowymi, które były spowodowane odcięciem kopalń i hut Śląska od niepodległego państwa polskiego. W latach 1926 – 1930 przeprowadzona została znaczna modernizacja fabryki. Wyroby zakładu eksportowano wówczas do Łotwy, Turcji, Estonii, Syrii, Grecji, Meksyku, Kanady, Argentyny, Wenezueli, Gwatemali, Egiptu, Abisynii i krajów Afryki Północnej.

W okresie II wojny światowej profil produkcji uległ częściowej zmianie przez wprowadzenie do niej wyrobów na potrzeby wojsk okupanta. Działania wojenne nie spowodowały znacznych zniszczeń i już na początku marca 1945 roku fabryka prawie w całości przystąpiła do produkcji naczyń emaliowanych, ocynkowanych, szlifowanych oraz maszynek do mięsa.

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1948 roku Firma: “Olkusz” – Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna został przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych z siedzibą w Olkuszu.

W październiku 1948 roku Zakłady Przemysłu Metalowego “Polmet” Sp. z o.o. – producent naczyń aluminiowych – zostały przejęte przez OFNE. Zgodnie z decyzjami władz państwowych dotyczących specjalizacji zakładów przemysłowych fabryka produkowała przede wszystkim naczynia emaliowane i aluminiowe. Wyroby ocynkowane przekazano fabryce w Myszkowie, a wyrób maszynek do produkcji lodów i maszynek do mięsa przejęła Rybnicka Fabryka Wyrobów Metalowych.

Sierpień 1958 roku zapisał się w historii zakładu wielkim pożarem w wyniku, którego spłonęła 1/4 powierzchni produkcyjnej. Odtąd rozpoczął się właściwy okres rozbudowy i przebudowy fabryki. W miejsce spalonej części zakładu wybudowano nowoczesne hale fabryczne dla emalierni oraz zainstalowano szereg nowych urządzeń: trawiator mechaniczny, piece do wypalania powłok emalierskich, prasy wielostopniowe i inne. Stopniowe zwiększano asortyment produkcji o nowe wyroby jak: pralki, kuchenki gazowe, części dla przemysłu motoryzacyjnego. Całkowicie zmechanizowano trawienie i tłoczenie niektórych naczyń emaliowanych, suszenie i wypalanie powłok emalierskich w piecach tunelowych. Częściowej mechanizacji uległo gładzenie naczyń i powlekanie wnętrza naczyń masą emalierską, obcinanie i zawijanie brzegów. Od roku 1965 następuje intensywna rozbudowa i modernizacja zakładu. Kolejno oddane zostają do użytku wydziały: wyrobów lakierowanych, wyrobów aluminiowych i teflonowych, wanien tłoczonych i zlewozmywaków emaliowanych oraz wydział narzędziowy. Wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków i budynek administracyjny.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte cechują unowo-cześnienie produkcji, a także wzrost nakładów na inwestycje socjalne. Dnia 1 kwietnia 1992 roku przedsiębiorstwo państwowe: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Olkuszu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 roku Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” S.A. została włączona do Programu Powszechnej Prywatyzacji poprzez Narodowe Fundusze Inwestycyjne w tzw. I transzy. W wyniku procesu alokacji akcje Spółki w dniu 12 września 1995 roku zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pakiet wiodący objął VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. W lata 1999-2003 dokonuje się proces restrukturyzacji Spółki mający na celu dostosowanie struktury organizacyjnej i asortymentowej do aktualnych potrzeb rynkowych.

W 2003 roku wiodący pakiet akcji przejmuje prywatny inwestor, który doprowadza do restrukturyzacji zakładu.
Obecnie Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” S.A. produkuje wanny (emaliowane oraz akrylowe), brodziki emaliowane, zlewozmywaki emaliowane i nierdzewne oraz zajmuje się obróbką szkła.

Od 2016 roku rozwijamy działalność w branży cukierniczej. Oferujemy do sprzedaży szeroki asortyment ciast, ciasteczek i tortów.